×

Dejte vědět svým přátelům o nás kliknutím na LIKE.

Všeobecné obchodní podmínky KAJOTfun

1. Společnost ALLDA s.r.o., se sídlem Kuršova 395, 721 00 Ostrava, IČ: 25844865, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 21292 (dále jen provozovatel), provozuje službu KAJOTfun veřejně dostupnou na internetové adrese www.kajotfun.cz (dále jen KAJOTfun)

2. Provozovatel umožňuje fyzickým osobám (dále jen uživatel) hrát zcela zdarma hry zařazené v KAJOTfun. 

3. Účastí na hrách dostupných v KAJOTfun dává uživatel najevo, že se seznámil s těmito podmínkami a souhlasí s nimi.

4. Pro účast v některých hrách si uživatel musí zvolit jednorázovou přezdívku (uživatelské jméno), které se v závislosti na dosaženém počtu bodů v dané hře může objevit v žebříčku nejlepších hráčů hry. Urážlivá, nemravná a provokativní uživatelská jména, jména nabádající k násilí a jména, která obsahují nebo jednoznačně naznačují různé internetové odkazy, nejsou povolena. Provozovatel si vyhrazuje právo taková jména z žebříčku kdykoli smazat.

5. Provozovatele nenese žádnou odpovědnost ve velmi nepravděpodobném případě jakýchkoli zdravotních komplikací v důsledku hraní her KAJOTfun.

6. Jakýkoliv pokus o změnu, narušení nebo jiný zásah do KAJOTfun ze strany uživatele je přísně zakázán. Uživatelům je zakázáno používat neschválený software třetích stran, který by mohl poskytnout neoprávněnou výhodu při hraní her. Zejména se jedná software, kterým lze podvádět, hackovat nebo jiným způsobem modifikovat Službu. Veškerý obsah a informace obsažené v KAJOTfun  nebude uživatel pozměňovat, kopírovat, zveřejňovat, šířit ani jakýmkoli jiným způsobem zužitkovávat.

7. Provozovatel si vyhrazuje právo na průběžné rozšiřování, příp. změnu, doplnění či omezení nabídky služeb.

8. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto podmínky a to prostřednictvím aktualizace na internetové adrese www.kajotfun.cz

V případě jakýchkoli pochybností o správnosti jazykové verze platí vždy verze v českém jazyce.

-->